RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

Wynagrodzenie dla prokurenta, udziałowca i członka zarząduDochody prokurenta kwalifikuje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PIT. Tak samo jak udziałowiec otrzymujący wynagrodzenie na podstawie art. 176 KSH, ale za w odróżnieniu od...
GDY ORGANY PODATKOWE I SĄDY PRZEMAWIAJĄ

GDY ORGANY PODATKOWE I SĄDY PRZEMAWIAJĄ

Czy ewidencja przy uldze IP BOX musi być prowadzona na bieżąco?Na szczęście dla podatników sądy nie interpretują przepisów tak rygorystycznie jak organy podatkowe. Zresztą, nie można mówić o interpretacji przepisów, bowiem składy orzekające sądów stoją na stanowisku,...
KPiR i ryczałt – czy trzeba prowadzić ewidencję wyposażenia, co z ewidencją środków trwałych i WNiP

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności...