Czy ewidencja przy uldze IP BOX musi być prowadzona na bieżąco?
Na szczęście dla podatników sądy nie interpretują przepisów tak rygorystycznie jak organy podatkowe. Zresztą, nie można mówić o interpretacji przepisów, bowiem składy orzekające sądów stoją na stanowisku, że skoro przepisy ustaw podatkowych nie stawiają żadnych warunków (z żadnego przepisu nie wynika konieczność bieżącego prowadzenia ewidencji), to ewidencja ta nie musi być prowadzona na bieżąco i można ją przygotować na koniec roku podatkowego, aby móc prawidłowo rozliczyć się z fiskusem. Co więcej, kilkudniowy odstęp czasu w prowadzeniu ewidencji dla celów skorzystania z ulgi IP BOX nie może być w ogóle traktowany jak przerwa. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 listopada 2023 r. (sygn. akt II FSK 328/22), podtrzymując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 21 grudnia 2021 r. (sygn. akt I SA/Po 695/21).


Czy usługa doradcza świadczona dla Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej może być uznana jako element zarządzania, a w związku z tym zwolniona z VAT?
Mimo iż wiadomo, że usługa doradcza jest zupełnie czymś innym od usługi zarządzania, to pod pewnymi warunkami może korzystać z tych samych zwolnień w VAT. Dzieje się tak w momencie, gdy usługa ta nie jest świadczona odrębnie, na podstawie odrębnych warunków i odrębnej umowy, a w ramach umowy właściwej/ramowej między ZASI a ASI. W takiej sytuacji usługa doradcza może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy o VAT.