KPiR i ryczałt – czy trzeba prowadzić ewidencję wyposażenia, co z ewidencją środków trwałych i WNiP

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności...
KPiR i ryczałt – czy trzeba prowadzić ewidencję wyposażenia, co z ewidencją środków trwałych i WNiP

Kolejna niesprawiedliwość dla pracodawców.

Zwolnieni z pracy pracownicy, podlegający szczególnej ochronie, uzyskali bardzo silne narzędzie chroniące ich interesy w postaci zobowiązania pracodawcy przez sąd do zatrudniania ich do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Może to oznaczać w praktyce nawet...
Płatności na rachunki spoza białej listy

Płatności na rachunki spoza białej listy

Informowanie US o płatnościach na rachunki spoza białej listy. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stan zagrożenia...