CENNIK / Kadry i płace

OFERTA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO ERGOTAX SP. Z O.O.: KADRY I PŁACE

KADRY

CENNIK
CENY (PLN/MC NETTO)*

UMOWA O PRACĘ

Lp. Opis Pakiet Złoty Pakiet Srebrny Pakiet Brązowy Pakiet Start
1 Umowa o pracę – prowadzenie kadr i płac 20,00 20,00
2 Bieżące sprawy kadrowo-płacowe 10,00 10,00
3 Miesięczne naliczanie wynagrodzeń podatków i ZUS 25,00 25,00 25,00 25,00
4 Sporządzanie list płac 10,00 10,00 10,00 10,00
Razem: 65,00 55,00 45,00 35,00

UMOWY CYWILNOPRAWNE

Lp. Opis cena (pln/os./mc netto)
1 Umowa zlecenia 35,00
2 Umowa zlecenia (student) 25,00
3 Umowa o dzieło 25,00
4 Wynagrodzenie zarządu (powołanie bez ZUS) 25,00

Przy rozliczaniu większej ilości pracowników stosowany jest upust według poniższej tabeli:

Liczba pracowników Rabat Pakiet Złoty Pakiet Srebrny Pakiet Brązowy Pakiet Start
0-5 0% 65,00 55,00 45,00 35,00
6-25 5% 61,75 52,25 42,75 33,25
26-50 10% 58,50 49,50 40,50 31,50
51-100 15% 55,25 46,75 38,25 29,75
100-max 20% 52,00 44,00 36,00 28,00

1. Stawiamy na automatyzację tam, gdzie przyniesie to Twojej firmie oszczędności. Poza powyższym cennikiem, za dokumenty sprzedażowe automatycznie importowane do naszego systemu finansowo-księgowego zapłacisz jedynie 2,99 zł/szt. To proste – im większa automatyzacja, tym niższa cena.

2. Pamiętaj: wymienione wyżej ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych, czy notarialnych Twojej firmy. Ale będziemy Ci przypominać o konieczności ich terminowego regulowania.

3. Nie stosujemy żadnych gwiazdek, ani ukrytych kosztów. Wiesz, za co i kiedy płacisz.

PAKIET „TWÓJ SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC”

 

 

 

 

Nasze obowiązki:

1. Poprowadzimy dokumentację kadrową oraz akta osobowe pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami Klienta.

2. Doradzimy w zakresie form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, treści umów o pracę z poszczególnymi grupami pracowników i wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem.

3. Naliczymy wynagrodzenia z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych i przekażemy listę płac.

4. Zajmiemy się dokumentacją rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS).

5. Sporządzimy i wyślemy deklaracje ZUS pracowników.

6. Obliczymy zaliczki na podatek dochodowy pracowników.

7. Sporządzimy deklaracje podatkowe (PIT-11, PIT-8AR, PIT-4R).

8. Dla właścicieli przygotujemy roczne deklaracje PIT.

9. Sporządzimy i dostarczymy do GUS sprawozdania dotyczące danych kadrowych,

10. Sporządzimy deklaracje PFRON,

11. Będziemy monitorować terminy badań lekarskich i szkoleń bhp,

12. Będziemy brać udział w kontrolach PIP, ZUS oraz US.

Ponadto świadczymy również usługi związane z przygotowywaniem części finansowych do biznesplanów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje unijne. Sporządziliśmy już ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych do projektów unijnych, kilkanaście wniosków kredytowych na sumę ponad 40 mln zł, a także kilkadziesiąt analiz finansowych do biznesplanów (wraz z ocenami ryzyka czy wrażliwości) dla podmiotów z branż budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej, deweloperskiej i innych.

 

Lp. Pozycja Cena
A Rachunkowość finansowa
1 RZiS, bilans, RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji w ramach abonamentu
2 W pozostałych niż powyższe przypadkach (nie dot. sprawozdania rocznego)
a RZiS 200 zł
b Bilans 200 zł
c RPP 200 zł
d Wiekowanie należności i zobowiązań 150 zł
e Inne stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
3 Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 Opracowanie polityki rachunkowości od 800 zł
5 Opracowanie zakładowego planu kont od 400 zł
6 Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
B Płatności
1 Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
2 Sporządzanie wezwań do zapłaty
3 Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych
4 Obsługa rachunków technicznych split-payment
a do 50 dowodów księgowych miesięcznie 30 zł/mc/szt. netto
b od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie 35 zł/mc/szt. netto
c od 101 dowodów księgowych miesięcznie 45 zł/mc/szt. netto
5 Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. 50 zł/mc/szt. netto
C Deklaracje
1 Deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) w ramach abonamentu
2 Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2 150 zł
3 IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) 400 zł
5 Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj od 50zł + 5 zł/dok.
6 Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica od 150 zł + 5 zł/dok.
7 PCC i inne 100zł/zdarzenie
8 Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych od 1900 zł
9 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 zł/szt.
10 Miesięczna deklaracja PFRON 25 zł/os.
11 Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
12 Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) 200 zł
13 Korekta deklaracji wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax 50 zł
14 Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 stawka godzinowa * ilości godzin
D Części finansowe biznesplanów i wniosków o kredyty inwestycyjne
1 KPiR od 1000zł
2 Pełna księgowość od 1800zł
3 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
E Części finansowe wniosków o dotacje unijne
1 KPiR od 1100 zł
2 Pełna księgowość od 2000 zł
3 JST, inne instytucje od 2100 zł
4 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
F Dojazdy
1 Koszty dojazdów (samochód osobowy) 0,8358 zł/km
2 Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) wg kosztów poniesonych
3 Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów stawka godzinowa * ilości godzin
G Przesyłki pocztowe, kurierskie
1 List polecony za pobraniem 15 zł
2 Zamówienie kuriera (za każde zamówienie powyżej 1 razu w miesiącu) 25 zł
H Stawki godzinowe pracowników
1 Główny księgowy 250 zł
2 Specjalista IT 250 zł
3 Lider zespołu 180 zł
4 Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac 150 zł
5 Księgowy 120 zł
6 Młodszy księgowy / referent 100 zł

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794