KSEF odroczony / Limit płatności gotówkowych między firmami / Branża beauty / Rozliczenie roczne PIT 2023 dla samotnych rodziców

Afery i odszkodowania

1) Rynek usług audytorskich – trzęsienie. Deloitte to jedna z czterech największych na świecie oraz w Polsce firm audytorskich (i doradczych). W ostatnim tygodniu otrzymała od Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zakaz świadczenia usług w Polsce – powodem było...