KONTAKT

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794

 

Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy

Liczba pracowników

Podatnik VAT

Ilość faktur sprzedaży

Ilość faktur zakupu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego: 20 000 zł.

ul. Wrocławska 33D Długołęka