BLOG

RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

Wynagrodzenie dla prokurenta, udziałowca i członka zarząduDochody prokurenta kwalifikuje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PIT. Tak samo jak udziałowiec otrzymujący wynagrodzenie na podstawie art. 176 KSH, ale za w odróżnieniu od...

czytaj dalej
GDY ORGANY PODATKOWE I SĄDY PRZEMAWIAJĄ

GDY ORGANY PODATKOWE I SĄDY PRZEMAWIAJĄ

Czy ewidencja przy uldze IP BOX musi być prowadzona na bieżąco?Na szczęście dla podatników sądy nie interpretują przepisów tak rygorystycznie jak organy podatkowe. Zresztą, nie można mówić o interpretacji przepisów, bowiem składy orzekające sądów stoją na stanowisku,...

czytaj dalej
Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności...

czytaj dalej
Weryfikacja certyfikatów rezydencji

Weryfikacja certyfikatów rezydencji

Płatnicy powinni zweryfikować posiadane certyfikaty rezydencji. Certyfikatem rezydencji w myśl przepisów ustaw o podatkach dochodowych jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowychwydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa...

czytaj dalej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19: w jednym z ostatnich wyroków NSA orzekł pozytywnie w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od...

czytaj dalej
Kolejna niesprawiedliwość dla pracodawców.

Kolejna niesprawiedliwość dla pracodawców.

Zwolnieni z pracy pracownicy, podlegający szczególnej ochronie, uzyskali bardzo silne narzędzie chroniące ich interesy w postaci zobowiązania pracodawcy przez sąd do zatrudniania ich do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Może to oznaczać w praktyce nawet...

czytaj dalej
Afery i odszkodowania

Afery i odszkodowania

1) Rynek usług audytorskich – trzęsienie. Deloitte to jedna z czterech największych na świecie oraz w Polsce firm audytorskich (i doradczych). W ostatnim tygodniu otrzymała od Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zakaz świadczenia usług w Polsce – powodem było...

czytaj dalej
Płatności na rachunki spoza białej listy

Płatności na rachunki spoza białej listy

Informowanie US o płatnościach na rachunki spoza białej listy. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stan zagrożenia...

czytaj dalej

Przekonaj się jak możemy zwiększyć twoją zyskowność

BIURO RACHUNKOWE
ERGOTAX SP. Z O.O.

ul. Rysia 1A lok. 435, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8961547198;
KRS: 0000596794;
REGON: 363532477

Oddział Oleśnica:

ul. Wileńska 2b/2
56-400 Oleśnica
Tel: 71 307-36-68
NIP: 8961547198
REGON: 363532477

ERGOTAX DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8943187743;
KRS: 0000974345;
REGON: 522136913

ERGOTAX KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO BARTOSZ GEBEL

ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8942821592
REGON:
383540828