BLOG

Wybór zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczejZgodnie z ustawą o Zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobyfizyczne, oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności...

czytaj dalej

Płatnicy powinni zweryfikować posiadane certyfikaty rezydencjiCertyfikatem rezydencji w myśl przepisów ustaw o podatkach dochodowychjest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowychwydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa...

czytaj dalej

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19: w jednym z ostatnichwyroków NSA orzekł pozytywnie w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawęopodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od...

czytaj dalej

Kolejna niesprawiedliwość dla pracodawcówZwolnieni z pracy pracownicy, podlegający szczególnej ochronie, uzyskalibardzo silne narzędzie chroniące ich interesy w postaci zobowiązaniapracodawcy przez sąd do zatrudniania ich do czasu prawomocnegozakończenia postępowania....

czytaj dalej

1) Rynek usług audytorskich – trzęsienieDeloitte to jedna z czterech największych na świecie oraz w Polsce firm audytorskich (i doradczych). W ostatnim tygodniu otrzymała od PolskiejAgencji Nadzoru Audytowego zakaz świadczenia usług w Polsce – powodem było uwikłanie w...

czytaj dalej

PORADY I INNEInformowanie US o płatnościach na rachunki spoza białej listyRozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarzeRzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stanzagrożenia...

czytaj dalej

Zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkaniaMożliwość skorzystania ze zwolnienia jest obwarowana pewnymiprzesłankami. Koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia warunkiem jest,aby kupującym była osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniusprzedaży i przed tym dniem...

czytaj dalej

Opodatkowanie kar umownych na CIT estońskimJedną z podstaw opodatkowania CIT estońskim są wydatki niezwiązane z działalnościągospodarczą. W praktyce ciężko jest określić, jakie wydatki należy zaliczyć do tej kategorii. Jednąz takich wątpliwości chciał rozwiać podatnik...

czytaj dalej

Terminale płatnicze – połączenie z kasą online od 2025 r.Przedsiębiorca od 1.01.2022 r. obowiązany jest zapewnić możliwośćdokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalnośćgospodarcza jest faktycznie wykonywana (np. w lokalu, siedzibieitp.). Przedsiębiorca,...

czytaj dalej

1) Polski Ład i zdecydowane niezdecydowanie ustawodawcy: limity płatności gotówkowychOd 1.01.2024 r. miały zacząć obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych między firmami. Planowano zmniejszenie limitu płatnościgotówkowych dla jednolitych gospodarczo transakcji z...

czytaj dalej

Przekonaj się jak możemy zwiększyć twoją zyskowność

E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794

Siedziba firmy:
ErgoTax Sp. z o.o.

ul. Rysia 1A
pokój 435, IV piętro
53-656 Wrocław
Tel: 71 37 41 616

Oddział Oleśnica:

ul. Wileńska 2b/2
56-400 Oleśnica
Tel: 71 307-36-68
NIP: 8961547198
REGON: 363532477