RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

RUBRYKA NIEPOKOJÓW, PRZYPOMINAJKI

Wynagrodzenie dla prokurenta, udziałowca i członka zarząduDochody prokurenta kwalifikuje się jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PIT. Tak samo jak udziałowiec otrzymujący wynagrodzenie na podstawie art. 176 KSH, ale za w odróżnieniu od...