CENNIK / Księga przychodów i rozchodów

W TAKI SPOSÓB BĘDZIEMY PEŁNIĆ NASZE OBOWIĄZKI:

KSIĘGOWOŚĆ

(PLN/MC NETTO)*

Ilość dokumentów księgowych w miesiącu Pakiet “Twój Księgowy” Dopłata za każdy dok. powyżej limitu (nie więcej niż 10 dok.) – PLN/SZT.
≤10 160.00 4,90
11-20 190.00 4,90
21-30 215.00 4,90
31-40 240.00 4,90
41-50 270.00 4,90
51-60 300.00 4,90
61-70 325.00 4,90
71-80 360.00 4,90
81-100 400.00 4,90
101-150 540.00 4,90
151-200 640.00 4,90
201-250 790.00 4,90
251-300 940.00 4,90
301-350 1,090.00 4,90
351-400 1,240.00 4,90
401-451 1,390.00 4,90
>451 – wycena indywidualna

1. Stawiamy na automatyzację tam, gdzie przyniesie to Twojej firmie oszczędności. Poza powyższym cennikiem, za dokumenty sprzedażowe automatycznie importowane do naszego systemu finansowo-księgowego zapłacisz jedynie 2,99 zł/szt. To proste – im większa automatyzacja, tym niższa cena.

2. Pamiętaj: wymienione wyżej ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych, czy notarialnych Twojej firmy. Ale będziemy Ci przypominać o konieczności ich terminowego regulowania.

3. Nie stosujemy żadnych gwiazdek, ani ukrytych kosztów. Wiesz, za co i kiedy płacisz.

PAKIET „TWÓJ KSIĘGOWY”

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

1. Poprowadzimy Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Będziemy nadzorować poprawność formalną dokumentów księgowych,

3. Zajmiemy się ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.

4. Zapewnimy bieżący wgląd do systemu finansowo księgowego online.

 

TWOJE PODATKI

1. Poprowadzimy księgi Twojej firmy zgodnie z przepisami podatkowymi.

2. Sporządzimy i wyślemy za Ciebie miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje (PIT, CIT, VAT).

3. Przekażemy Ci również co miesiąc raport podatkowy, w którym wskażemy wynik podatkowy w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz oceną rentowności i syntetycznym omówieniem. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania do raportu wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub przez aplikację online.

4. Będziemy reprezentować Twoją firmę przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).

5. Co miesiąc będziemy Cię informować o wszystkich istotnych dla zmianach przepisów w obszarze podatków i ZUS oraz o tym, jak wpłyną one na kondycję finansową Twojej firmy.

6. Przypomnimy Ci także o ważnych terminach płatności.

 

TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE

1. Sporządzimy sprawozdania dla potrzeb GUS.

2. Bezpiecznie przechowamy dokumenty nam powierzone.

3. Będziemy przetwarzać poufne dane Twojej firmy z uwzględnieniem przepisów związanych z GIODO.

4. Twoje dane online będą chronione z zachowaniem wysokich standardów informatycznych, o których więcej możesz się dowiedzieć na naszej stronie internetowej w zakładce…

5. Za dodatkową opłatą (wcześniej przez Ciebie wynegocjowaną) udzielimy pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy i sporządzimy niezbędne na etapie procedowania dokumenty finansowo księgowe.

Ponadto świadczymy również usługi związane z przygotowywaniem części finansowych do biznesplanów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje unijne. Sporządziliśmy już ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych do projektów unijnych, kilkanaście wniosków kredytowych na sumę ponad 40 mln zł, a także kilkadziesiąt analiz finansowych do biznesplanów (wraz z ocenami ryzyka czy wrażliwości) dla podmiotów z branż budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej, deweloperskiej i innych.

 

Lp. Pozycja Cena
A Rachunkowość finansowa
1 RZiS, bilans, RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji w ramach abonamentu
2 W pozostałych niż powyższe przypadkach (nie dot. sprawozdania rocznego)
a RZiS 200 zł
b Bilans 200 zł
c RPP 200 zł
d Wiekowanie należności i zobowiązań 150 zł
e Inne stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
3 Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 Opracowanie polityki rachunkowości od 800 zł
5 Opracowanie zakładowego planu kont od 400 zł
6 Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
B Płatności
1 Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
2 Sporządzanie wezwań do zapłaty
3 Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych
4 Obsługa rachunków technicznych split-payment
a do 50 dowodów księgowych miesięcznie 30 zł/mc/szt. netto
b od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie 35 zł/mc/szt. netto
c od 101 dowodów księgowych miesięcznie 45 zł/mc/szt. netto
5 Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. 50 zł/mc/szt. netto
C Deklaracje
1 Deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) w ramach abonamentu
2 Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2 150 zł
3 IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) 400 zł
5 Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj od 50zł + 5 zł/dok.
6 Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica od 150 zł + 5 zł/dok.
7 PCC i inne 100zł/zdarzenie
8 Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych od 1900 zł
9 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 zł/szt.
10 Miesięczna deklaracja PFRON 25 zł/os.
11 Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
12 Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) 200 zł
13 Korekta deklaracji wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax 50 zł
14 Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 stawka godzinowa * ilości godzin
D Części finansowe biznesplanów i wniosków o kredyty inwestycyjne
1 KPiR od 1000zł
2 Pełna księgowość od 1800zł
3 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
E Części finansowe wniosków o dotacje unijne
1 KPiR od 1100 zł
2 Pełna księgowość od 2000 zł
3 JST, inne instytucje od 2100 zł
4 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
F Dojazdy
1 Koszty dojazdów (samochód osobowy) 0,8358 zł/km
2 Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) wg kosztów poniesonych
3 Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów stawka godzinowa * ilości godzin
G Przesyłki pocztowe, kurierskie
1 List polecony za pobraniem 15 zł
2 Zamówienie kuriera (za każde zamówienie powyżej 1 razu w miesiącu) 25 zł
H Stawki godzinowe pracowników
1 Główny księgowy 250 zł
2 Specjalista IT 250 zł
3 Lider zespołu 180 zł
4 Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac 150 zł
5 Księgowy 120 zł
6 Młodszy księgowy / referent 100 zł

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794