CENNIK / Legalizacja Pracy i Pobytu Cudzoziemców

CENNIK DODATKOWY (PLN/MC NETTO)*

Pozycja Stawka PLN netto
Opracowanie innych dokumentów dla Klienta (nie dot. kadr i płac i Księgowości). Cennik usług Ergotax opublikowany na stronie www.ergotax.pl
Zgłoszenie Pracownika na stronie SIPSI (Francuska płaca minimalna). 50 zł/os
Zgłoszenie Pracownika na stronie MILOG (Niemiecka płaca minimalna). 50 zł/os
Przygotowanie dokumentów A1. 50 zł/os
Zgłoszenie osobiste wniosków (np. A1), dokumentów itp. do instytucji takich jak: ZUS, Urząd Wojewódzki, PUP oraz ITD. [1] (szacowany czas dojazdu i załatwienia sprawy w urzędzie wynosi około 2 godz. i 30 min) 120 zł/h
Szkolenie BHP. 100 zł/os
Przygotowanie dokumentacji do legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dla jednego pracownika. (przygotowanie wniosku na pobyt i pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty) 1 300 zł
Przygotowanie dokumentacji do legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za każdego pracownika z przedziału 2-5. (przygotowanie wniosku na pobyt i pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty) 1 200 zł
Przygotowanie dokumentacji do legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za każdego pracownika z przedziału 6-10.(przygotowanie wniosku na pobyt i pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty) 1 100 zł
Przygotowanie dokumentacji do legalnego zatrudnienia obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 10 pracowników. (przygotowanie wniosku na pobyt i pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty) Oferta indywidualna
Przygotowanie dokumentacji do zezwolenia na pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty dla jednej osoby. 600 zł
Przygotowanie dokumentacji do zezwolenia na pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty za każdego pracownika z przedziału 2-5. 550 zł
Przygotowanie dokumentacji do zezwolenia na pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty za każdego pracownika z przedziału 6-10. 500 zł
Przygotowanie dokumentacji do powiatowego urzędu pracy w celu wydania oświadczenie o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. 350 zł/pracownika
Przygotowanie dokumentacji do zezwolenia na pracę + przygotowanie dokumentacji oferty pracy do wydania opinii starosty powyżej 10 pracowników. Oferta indywidualna
Wizyta Pracownika w Urzędach w sprawach, które nie wynikają z ustaleń w umowie (np. odebranie zaświadczenia o niezaleganiu itp..) (szacowany czas dojazdu i załatwienia sprawy w urzędzie wynosi około 2 godz. i 30 min.) 120 zł/h
[1] Za wszystkie dokumenty wysyłane drogą elektroniczną (CIT, VAT, DRA itp.) biuro nie pobiera opłat.

Ponadto świadczymy również usługi związane z przygotowywaniem części finansowych do biznesplanów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje unijne. Sporządziliśmy już ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych do projektów unijnych, kilkanaście wniosków kredytowych na sumę ponad 40 mln zł, a także kilkadziesiąt analiz finansowych do biznesplanów (wraz z ocenami ryzyka czy wrażliwości) dla podmiotów z branż budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej, deweloperskiej i innych.

 

Lp. Pozycja Cena
A Rachunkowość finansowa
1 RZiS, bilans, RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji w ramach abonamentu
2 W pozostałych niż powyższe przypadkach (nie dot. sprawozdania rocznego)
a RZiS 200 zł
b Bilans 200 zł
c RPP 200 zł
d Wiekowanie należności i zobowiązań 150 zł
e Inne stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
3 Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 Opracowanie polityki rachunkowości od 800 zł
5 Opracowanie zakładowego planu kont od 400 zł
6 Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
B Płatności
1 Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
2 Sporządzanie wezwań do zapłaty
3 Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych
4 Obsługa rachunków technicznych split-payment
a do 50 dowodów księgowych miesięcznie 30 zł/mc/szt. netto
b od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie 35 zł/mc/szt. netto
c od 101 dowodów księgowych miesięcznie 45 zł/mc/szt. netto
5 Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. 50 zł/mc/szt. netto
C Deklaracje
1 Deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) w ramach abonamentu
2 Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2 150 zł
3 IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) 400 zł
5 Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj od 50zł + 5 zł/dok.
6 Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica od 150 zł + 5 zł/dok.
7 PCC i inne 100zł/zdarzenie
8 Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych od 1900 zł
9 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 zł/szt.
10 Miesięczna deklaracja PFRON 25 zł/os.
11 Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
12 Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) 200 zł
13 Korekta deklaracji wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax 50 zł
14 Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 stawka godzinowa * ilości godzin
D Części finansowe biznesplanów i wniosków o kredyty inwestycyjne
1 KPiR od 1000zł
2 Pełna księgowość od 1800zł
3 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
E Części finansowe wniosków o dotacje unijne
1 KPiR od 1100 zł
2 Pełna księgowość od 2000 zł
3 JST, inne instytucje od 2100 zł
4 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
F Dojazdy
1 Koszty dojazdów (samochód osobowy) 0,8358 zł/km
2 Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) wg kosztów poniesonych
3 Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów stawka godzinowa * ilości godzin
G Przesyłki pocztowe, kurierskie
1 List polecony za pobraniem 15 zł
2 Zamówienie kuriera (za każde zamówienie powyżej 1 razu w miesiącu) 25 zł
H Stawki godzinowe pracowników
1 Główny księgowy 250 zł
2 Specjalista IT 250 zł
3 Lider zespołu 180 zł
4 Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac 150 zł
5 Księgowy 120 zł
6 Młodszy księgowy / referent 100 zł

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794