Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców

Prowadzisz firmę transportową i zatrudniasz wielu kierowców? Zależy Ci na odpowiednim rozliczeniu czasu ich pracy oraz delegacji? Wśród naszych usług znajdziesz pełen pakiet rozliczania jazdy oraz ewidencji czasu pracy kierowców. Jeśli zależy Ci na sprawnym i bieżącym doplinowaniu podstawowej czynności, jaką jest rozliczanie diet i delegacji skorzystaj z proponowanych przez nas rozwiązań. Posiadamy ogromne doświadczenie oraz bazujemy na sprawdzonych sposobach działania, które gwarantują profesjonalną obsługę. Nasz pakiet to możliwość rozliczenia czasu pracy, zaliczek, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, rejestr czasu pracy wraz z tłumaczeniami dla izb kontrolnych. Dodatkowo prowadzimy również pełną analizę czasu pracy z tachografów, wystawianie zaświadczeń. Doskonale znamy przepisy oraz normy działania, dlatego nasze usługi to pełen profesjonalizm i gwarancja bezproblemowego rozliczania pracowników. W kompleksowy sposób zadbamy o sprawne działanie Twojej firmy, niezależnie od liczby zatrudnianych kierowców.

PAKIET „ROZLICZENIA JAZDY I EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW”

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCY
Lp. Przedział ilościowy pracowników Ilość pracowników w przedziale Cena jednostkowa netto za każdego pracownika w danym przedziale (zł/os./mc)
1 Za każdego pracownika z przedziału 1-5 5 140
2 Za każdego pracownika z przedziału 6-10 5 120
3 Za każdego pracownika z przedziału 11-25 15 100
4 Za każdego pracownika z przedziału 26-50 25 80
5 Powyżej 50 pracowników – oferta indywidualna
ANALIZA NARUSZEŃ KIEROWCÓW

1. Uzupełnianie niekompletnych okresów aktywności (braki wpisów manualnych).
2. Wystawianie zaświadczeń.
3. Pełna analiza danych z tachografów cyfrowych.
4. Prowadzenie analiz w oparciu o rozporządzenie 561.
5. Rejestr czasu pracy art. 25 UoCPK.

PROWADZENIE ROZLICZEŃ

1. Rozliczenie czasu pracy kierowcy – pełna ewidencja.
2. Rozliczenie ryczałtów i zaliczek.
3. Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych (diety oraz ryczałty za nocleg).
4. Pełne rozliczenie płacy minimalnej Milog/Loi Macron etc.
5. Rejestr czasu pracy łącznie z tłumaczeniem wymaganym przez służby kontrolne na terytorium krajów objętych obowiązkiem wyliczania płacy minimalnej.

Ponadto świadczymy również usługi związane z przygotowywaniem części finansowych do biznesplanów, wniosków kredytowych i wniosków o dotacje unijne. Sporządziliśmy już ponad 150 analiz finansowo-ekonomicznych do projektów unijnych, kilkanaście wniosków kredytowych na sumę ponad 40 mln zł, a także kilkadziesiąt analiz finansowych do biznesplanów (wraz z ocenami ryzyka czy wrażliwości) dla podmiotów z branż budowlanej, hotelarskiej, gastronomicznej, logistycznej, deweloperskiej i innych.

 

Lp. Pozycja Cena
A Rachunkowość finansowa
1 RZiS, bilans, RPP wg wzoru obowiązującego w UoR wg stanu z ostatniego miesiąca na podstawie otrzymanej dokumentacji w ramach abonamentu
2 W pozostałych niż powyższe przypadkach (nie dot. sprawozdania rocznego)
a RZiS 200 zł
b Bilans 200 zł
c RPP 200 zł
d Wiekowanie należności i zobowiązań 150 zł
e Inne stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
3 Potwierdzanie sald z odbiorcami i dostawcami (bez wysyłki pocztą tradycyjną) stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 Opracowanie polityki rachunkowości od 800 zł
5 Opracowanie zakładowego planu kont od 400 zł
6 Przygotowanie zatwierdzonych sprawozdań do KRS w formie .pdf stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
B Płatności
1 Zarządzanie płatnościami – paczkowanie przelewów stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
2 Sporządzanie wezwań do zapłaty
3 Sporządzanie not odsetkowych i obciążeniowych
4 Obsługa rachunków technicznych split-payment
a do 50 dowodów księgowych miesięcznie 30 zł/mc/szt. netto
b od 51 do 100 dowodów księgowych miesięcznie 35 zł/mc/szt. netto
c od 101 dowodów księgowych miesięcznie 45 zł/mc/szt. netto
5 Obsługa każdego kolejnego rachunku bankowego powyżej 4 szt. 50 zł/mc/szt. netto
C Deklaracje
1 Deklaracje miesięczne VAT, JPK-VAT, deklaracje roczne CIT/PIT (dot. działalności) w ramach abonamentu
2 Przygotowanie każdej z deklaracji rejestrowych: VAT-R (bez wysyłki), NIP-8, NIP-2 150 zł
3 IFT-1R (dot. pracowników, którzy w Polsce mają ograniczony obowiązek podatkowy), IFT-2R, IFT-3R stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
4 PIT-8AR (deklaracja roczna dot. zryczałtowanego podatku dochodowego; ilość rozliczanych osób nie ma wpływu na cenę – stawka ryczałtowa) 400 zł
5 Rozliczenie PIT-u rocznego – kraj od 50zł + 5 zł/dok.
6 Rozliczenie PIT-u rocznego – zagranica od 150 zł + 5 zł/dok.
7 PCC i inne 100zł/zdarzenie
8 Dokumentacja podatkowa przy cenach transferowych od 1900 zł
9 Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON 50 zł/szt.
10 Miesięczna deklaracja PFRON 25 zł/os.
11 Pozostałe deklaracje, w tym m.in. GUS stawka godzinowa 120 zł * ilości godzin
12 Inne struktury JPK (na żądanie urzędu skarbowego) 200 zł
13 Korekta deklaracji wynikająca z opóźnień w dostarczeniu dokumentów lub z innych przyczyn niezależnych od Ergotax 50 zł
14 Dodatkowe wyjaśnienia i zestawienia dla organu podatkowego związane z pkt. 13 stawka godzinowa * ilości godzin
D Części finansowe biznesplanów i wniosków o kredyty inwestycyjne
1 KPiR od 1000zł
2 Pełna księgowość od 1800zł
3 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
E Części finansowe wniosków o dotacje unijne
1 KPiR od 1100 zł
2 Pełna księgowość od 2000 zł
3 JST, inne instytucje od 2100 zł
4 Zamiennie w przypadku niewielkiego zakresu prac stawka godzinowa * ilości godzin
F Dojazdy
1 Koszty dojazdów (samochód osobowy) 0,8358 zł/km
2 Koszty dojazdów (inne środki lokomocji niż w pkt 1) wg kosztów poniesonych
3 Koszty czasu pracy pracownika podczas dojazdów stawka godzinowa * ilości godzin
G Przesyłki pocztowe, kurierskie
1 List polecony za pobraniem 15 zł
2 Zamówienie kuriera (za każde zamówienie powyżej 1 razu w miesiącu) 25 zł
H Stawki godzinowe pracowników
1 Główny księgowy 250 zł
2 Specjalista IT 250 zł
3 Lider zespołu 180 zł
4 Samodzielny księgowy, spec. ds. kadr i płac 150 zł
5 Księgowy 120 zł
6 Młodszy księgowy / referent 100 zł

ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków

Tel/Fax: 71 33 75 085
E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794