CENNIK / Pełna księgowość

OFERTA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO ERGOTAX SP. Z O.O.: PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość od 620 zł netto

PAKIET „TWÓJ KSIĘGOWY”
TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 1. Modyfikacja zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w celu optymalizacji ewidencji ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.
 2. Prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem polityki rachunkowości.
 3. Nadzór nad poprawnością formalną dokumentów księgowych.
 4. Prowadzenie (na podstawie dowodów księgowych) ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.
 6. Prowadzenie rozrachunków.
 7. Pomoc merytoryczna w zakresie metodologii przy okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 8. Comiesięczne sporządzanie (po zamknięciu miesiąca) raportu z wyniku finansowego z  wyliczeniem rentowności sprzedaży na kilku poziomach rachunku zysków i strat wraz z syntetycznym omówieniem.
 9. Dostęp do systemu finansowo księgowego online.

 

TWOJE PODATKI

 1. Prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT, ustalenie wysokości zobowiązań lub należności z tytułu podatku VAT.
 3. Sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji VAT.
 4. Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT.
 5. Sporządzenie i wysłanie drogą elektroniczną rocznej deklaracji CIT.
 6. Comiesięczne przekazanie drogą mailową zestawienia wymaganych do zapłaty zaliczek na podatek PIT i CIT oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.
 7. Wskazanie (w ramach raportu z wyniku finansowego) wyniku podatkowego w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz z syntetycznym omówieniem.
 8. Reprezentowanie przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).

 

TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE

 1. Archiwizacja dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych.
 2. Przetwarzanie poufnych danych Klienta z uwzględnieniem przepisów związanych z RODO.
 3. Możliwość udzielenia wsparcia merytorycznego (za dodatkową opłatą) w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy w zakresie finansowo-rachunkowym.

 

PAKIET „TWÓJ GŁÓWNY KSIĘGOWY”
Nasze biuro rachunkowe od samego początku świadczy usługi nie tylko w zakresie księgowości oraz kadr i płac, ale również w zakresie kontrolingu finansowego. Już nasze podstawowy pakiet księgowy zawiera w cenie niezbędne narzędzia kontrolingowe – taka polityka działania była fundamentem utworzenia naszego biura. Dla nas rachunkowość finansowa to dopiero początek – tu bowiem powstają dane, które po odpowiednim przetworzeniu z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej dają informację do podejmowania decyzji istotnych dla biznesu. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów kontrolingowych (w tym procedur budżetowania), w tym w podmiotach, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłych rewidentów. Ponadto w kontrolingu finansowym bardzo ważna jest umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Nasz główny księgowy oraz nasza specjalistka ds. kontrolingu nie tylko posiadają biegłą ich znajomość, ale również programują w języku VBA, co pozwala na tworzenie zaawansowanych narzędzi do zarządzania finansami. Dzięki kompleksowemu zespołowi, żadnego z procesów nie outsourcujemy do podmiotów trzecich.

Pakiet „Twój Główny Księgowy” jest pakietem „szytym na miarę” i może obejmować między innymi:

 1. rozliczenie wyniku finansowego wraz z analizą wskaźnikową dla poszczególnych centrów przychodów i kosztów (PiK),
 2. rozbudowaną analizę wskaźnikową badającą efektywność przychodową i kosztową w porównaniu do r/r, m/m,
 3. osiąganą przez Twoją firmę dźwignię operacyjną, finansową i łączną,
 4. tygodniowy raport płynności finansowej wraz z wyliczeniem cyklu konwersji gotówki,
 5. budżetowanie,
 6. pakiet godzin dyspozycyjności pracownika,
 7. comiesięczne spotkanie z naszym księgowym w celu omówienia istotnych spraw księgowych i podatkowych związanych z prowadzoną działalnością,
 8. wiele innych, w zależności od preferencji klienta; zakres usługi ustalany indywidualnie podczas co najmniej jednego spotkania z Klientem.

 

Dzięki ErgoTax wszystkie sprawy księgowe, kadrowe oraz podatkowe załatwiane są w najlepszy możliwy sposób.

BIURO RACHUNKOWE
ERGOTAX SP. Z O.O.

ul. Rysia 1A lok. 435, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8961547198;
KRS: 0000596794;
REGON: 363532477

Oddział Oleśnica:

ul. Wileńska 2b/2
56-400 Oleśnica
Tel: 71 307-36-68
NIP: 8961547198
REGON: 363532477

ERGOTAX DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8943187743;
KRS: 0000974345;
REGON: 522136913

ERGOTAX KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO BARTOSZ GEBEL

ul. Rysia 1A lok. 431, IV piętro
53-656 Wrocław
NIP: 8942821592
REGON:
383540828