CENNIK / Pełna księgowość

OFERTA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I KADROWYCH
BIURA RACHUNKOWEGO ERGOTAX SP. Z O.O.: PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

Pełna księgowość od 450 zł netto

 

1. Co miesiąc wyślemy do Ciebie kuriera, który odbierze dokumenty księgowe (każda przesyłka jest objęta ubezpieczeniem na sumę 25.000 zł).

2. Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego zawsze odpowiada średniej stawce za usługi księgowe z ostatnich 3 miesięcy. Nie musisz się zatem martwić o koszty za przygotowanie sprawozdania.

3. Pamiętaj: wymienione wyżej ceny nie uwzględniają dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych czy notarialnych Twojej firmy. Ale będziemy Ci przypominać o konieczności ich terminowego regulowania.

4. Nie stosujemy żadnych gwiazdek ani ukrytych kosztów. Wiesz, za co i kiedy płacisz.

5. W pakiecie rozliczamy 2 rachunki bankowe niezależnie od waluty, która przypisana jest do konta. Każdy kolejny rachunek bankowy jest płatny 50 zł/szt./msc.

PAKIET „TWÓJ KSIĘGOWY”

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

 1. Modyfikacja zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w celu optymalizacji ewidencji ze względu na specyfikę prowadzonej działalności.
 2. Prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem polityki rachunkowości.
 3. Nadzór nad poprawnością formalną dokumentów księgowych.
 4. Prowadzenie (na podstawie dowodów księgowych) ksiąg rachunkowych, z uwzględnieniem zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.
 6. Prowadzenie rozrachunków.
 7. Pomoc merytoryczna w zakresie metodologii przy okresowym ustalaniu lub sprawdzaniu drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.
 8. Comiesięczne sporządzanie (po zamknięciu miesiąca) raportu z wyniku finansowego z  wyliczeniem rentowności sprzedaży na kilku poziomach rachunku zysków i strat wraz z syntetycznym omówieniem.
 9. Dostęp do systemu finansowo księgowego online.

 

TWOJE PODATKI

 1. Prowadzenie ksiąg zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku VAT, ustalenie wysokości zobowiązań lub należności z tytułu podatku VAT.
 3. Sporządzanie i wysyłanie okresowych deklaracji VAT.
 4. Ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT.
 5. Sporządzenie i wysłanie drogą elektroniczną rocznej deklaracji CIT.
 6. Comiesięczne przekazanie drogą mailową zestawienia wymaganych do zapłaty zaliczek na podatek PIT i CIT oraz w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.
 7. Wskazanie (w ramach raportu z wyniku finansowego) wyniku podatkowego w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz z syntetycznym omówieniem.
 8. Reprezentowanie przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).

 

TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE

 1. Archiwizacja dokumentów księgowych i kadrowo-płacowych.
 2. Przetwarzanie poufnych danych Klienta z uwzględnieniem przepisów związanych z RODO.
 3. Możliwość udzielenia wsparcia merytorycznego (za dodatkową opłatą) w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy w zakresie finansowo-rachunkowym.

 

PAKIET „TWÓJ GŁÓWNY KSIĘGOWY”

Nasze biuro rachunkowe od samego początku świadczy usługi nie tylko w zakresie księgowości oraz kadr i płac, ale również w zakresie kontrolingu finansowego. Już nasze podstawowy pakiet księgowy zawiera w cenie niezbędne narzędzia kontrolingowe – taka polityka działania była fundamentem utworzenia naszego biura. Dla nas rachunkowość finansowa to dopiero początek – tu bowiem powstają dane, które po odpowiednim przetworzeniu z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości zarządczej dają informację do podejmowania decyzji istotnych dla biznesu. Mamy bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów kontrolingowych (w tym procedur budżetowania), w tym w podmiotach, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłych rewidentów. Ponadto w kontrolingu finansowym bardzo ważna jest umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. Nasz główny księgowy oraz nasza specjalistka ds. kontrolingu nie tylko posiadają biegłą ich znajomość, ale również programują w języku VBA, co pozwala na tworzenie zaawansowanych narzędzi do zarządzania finansami. Dzięki kompleksowemu zespołowi, żadnego z procesów nie outsourcujemy do podmiotów trzecich.

Pakiet „Twój Główny Księgowy” jest pakietem „szytym na miarę” i może obejmować między innymi:

 1. rozliczenie wyniku finansowego wraz z analizą wskaźnikową dla poszczególnych centrów przychodów i kosztów (PiK),
 2. rozbudowaną analizę wskaźnikową badającą efektywność przychodową i kosztową w porównaniu do r/r, m/m,
 3. osiąganą przez Twoją firmę dźwignię operacyjną, finansową i łączną,
 4. tygodniowy raport płynności finansowej wraz z wyliczeniem cyklu konwersji gotówki,
 5. budżetowanie,
 6. pakiet godzin dyspozycyjności pracownika,
 7. comiesięczne spotkanie z naszym księgowym w celu omówienia istotnych spraw księgowych i podatkowych związanych z prowadzoną działalnością,
 8. wiele innych, w zależności od preferencji klienta; zakres usługi ustalany indywidualnie podczas co najmniej jednego spotkania z Klientem.

 

Siedziba firmy:
ErgoTax Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33D Długołęka
55-095 Mirków
Tel/Fax: 71 33 75 085

E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794

Oddział Wrocław:
ul. Rysia 1A
pokój 251, II piętro
53-656 Wrocław
Tel: 71 37 41 616

Oddział Oleśnica:
ul. Matejki 11A
56-400 Oleśnica
Tel: 71 307 36 68