Weryfikacja certyfikatów rezydencji

Weryfikacja certyfikatów rezydencji

Płatnicy powinni zweryfikować posiadane certyfikaty rezydencji. Certyfikatem rezydencji w myśl przepisów ustaw o podatkach dochodowych jest zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowychwydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa...
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2023 r., sygn. akt I FSK 305/19: w jednym z ostatnich wyroków NSA orzekł pozytywnie w rozpatrywanej sprawie, która dotyczyła spółki chcącej skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny po upływie 2 lat od...
Zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkania.

Zwolnienie z PCC przy zakupie mieszkania.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia jest obwarowana pewnymi przesłankami. Koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia warunkiem jest, aby kupującym była osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani...
Opodatkowanie kar umownych na CIT estońskim

Opodatkowanie kar umownych na CIT estońskim

Jedną z podstaw opodatkowania CIT estońskim są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. W praktyce ciężko jest określić, jakie wydatki należy zaliczyć do tej kategorii. Jedną z takich wątpliwości chciał rozwiać podatnik opodatkowany estońskim CIT, a ponoszący...
Weryfikacja certyfikatów rezydencji

Polski Ład

1) Polski Ład i zdecydowane niezdecydowanie ustawodawcy: limity płatności gotówkowych. Od 1.01.2024 r. miały zacząć obowiązywać nowe limity płatności gotówkowych między firmami. Planowano zmniejszenie limitu płatności gotówkowych dla jednolitych gospodarczo transakcji...