Przedsiębiorca od 1.01.2022 r. obowiązany jest zapewnić możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana (np. w lokalu, siedzibie itp.). Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję
sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line, od 2025 r. będzie musiał zapewnić współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, nałożona zostanie na niego sankcja w wysokości 5000 zł. Co istotne, zakup terminala umożliwia skorzystanie z ulgi – w uproszczeniu polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania 2500 zł lub 1000 zł (zależnie od tego, czy podatnik jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących, czy nie). Inwigilacja wg organów podatkowych Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność podatników. Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS, który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów. Przypomnijmy, że od 01.07.2022. urząd skarbowy ma możliwość sprawdzenia każdego konta, nawet bez uzasadnionego podejrzenia (art. 48 ustawy o KAS). Banki poproszone przez US, mają obowiązek podać żądane informacje bez względu na tajemnicę bankową, a w efekcie analizy zapisów (np. błędnej, czego przypadki już odnotowano) doprowadzić (za pośrednictwem Szefa KAS) do zablokowania rachunku.