1) Rynek usług audytorskich – trzęsienie. Deloitte to jedna z czterech największych na świecie oraz w Polsce firm audytorskich (i doradczych). W ostatnim tygodniu otrzymała od Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zakaz świadczenia usług w Polsce – powodem było uwikłanie w aferę GetBack, w której przyklepywano fikcję w sprawozdaniach finansowych. Przychody spółki z samego tylko audytu wynoszą na naszym rynku 1 mld zł rocznie, a klientami Deloitte jest m.in. PKN ORLEN, a sama spółka swego czasu obsługiwała najwięcej podmiotów z Giełdy Papierów Wartościowych. Jeśli kreatywność audytorów w Deloitte rozciągała się również na inne podmioty to „oficjalne” zaufanie do biegłych rewidentów w najbliższym czasie znacząco spadnie, na rynku zajdą znaczące przetasowania… i za kilka miesięcy wszystko wróci do normy.


2) Odszkodowania, choć najczęściej przeznaczane na odtworzenie majątku, stanowią przychód podatkowy
Wypłata odszkodowania będzie co do zasady stanowiła przychód podatkowy, który należy rozpoznać w dacie otrzymania środków na konto bankowe lub w innej formie. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o PIT, otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód podatkowy. Od zasady tej są pewne wyjątki odnoszące się np. osoby fizycznej otrzymującej odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na pojeździe czy nieruchomość (poza działalnością gospodarczą), czy też zadośćuczynienie od dostawcy usług (np. z tytułu niewywiązania się z warunków umowy, wypłacone na podstawie ugody sądowej (dot. m.in. relacji B2C). Z kolei koszty związane z usunięciem szkody będą stanowiły koszty podatkowe. Podsumowując zatem, w przypadku przedsiębiorców otrzymane odszkodowania będą stanowiły przychód podatkowy, zaś wydatki na usunięcie szkód – koszt podatkowy. Na koniec dodajmy jeszcze, że w przypadku braku objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem AC, strata związana z likwidacją szkody samochodu osobowego użytkowanego w działalności gospodarczej nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że wydatki mogą być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów tylko do kwoty przyznanego odszkodowania (które, jak już wskazano powyżej, stanowi dla przedsiębiorcy przychód). Ograniczenia to jest wyłączone w przypadku posiadania polisy AC.