Podatnik 1:0 fiskus Przypomnijmy, iż ustawodawca w ramach Polskiego Ładu wprowadza od 1 stycznia 2023 r. pojęcie ukrytej dywidendy. O konstrukcji i zasadach ukrytej dywidendy pisaliśmy na portalu INFOR.PL https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/koszty/5344 415,Ukryta-dywidenda-w-Polskim-Ladzie.html W sytuacji, w której koszty od podmiotu powiązanego obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (np. wynajem samochodu, czy magazynu) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika, zasady ukrytej dywidendy mają mieć zastosowanie. Znaczenie ma tu jak widać sekwencja czasowa. Jeśli podmiot powiązany ze spółką nabył np. wyżej wspomniany magazyn po fakcie utworzenia tej spółki, to jego wynajem nie będzie podlegał pod zasady dot. ukrytej dywidendy. Przykład: Prezes zarządu prywatnie nabył samochód w 2020 roku. Spółkę, w której pełni ww. funkcję, utworzono w 2021 r. W tej sytuacji do wynajmu ww. samochodu nie znajdą zastosowania przepisy dot. ukrytej dywidendy (sygn. interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.94.2022.2.JD).