Telewizor w mieszkaniu w kosztach firmy

KIS pozwala zaliczyć zakup telewizora i innego sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług w formie zdalnej do kosztów podatkowych. I to nie tylko w sytuacji, w której urządzenia wykorzystywane są w wyodrębnionym biurze, ale także, jeśli przedsiębiorca korzysta z niego w swoim mieszkaniu i to nawet w pomieszczeniu, które nie jest wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej – np. wydzielona część salony (sygn. nr 0114-KDIP2-1.4011.174.2022.2.MW).

Darowizna – najpierw koszt, potem jeszcze odliczenie

Firma, która zamortyzowała urządzenie w całości, a następnie przekazała je na rzecz organizacji pożytku publicznego będzie mogła dokonać odliczenia od dochodu. W takiej sytuacji nie tylko uwzględni to urządzenie w kosztach (poprzez amortyzację) na przestrzeni okresu jej użytkowania, ale również obniży podstawę opodatkowania przy rozliczeniu deklaracji rocznej. Wartość odliczonej darowizny należy określić zgodnie z art. 18 ust. 1b ustawy o CIT, czyli wg ceny rynkowej. Jeśli VAT należny przy jej przekazaniu będzie niższy od VAT naliczonego przy zakupie, to darowiznę odlicza się od dochodu bez uwzględnienia podatku VAT. Bez wątpienia jest to pozytywne dla podatników rozstrzygnięcie KIS ( sygn. nr 0111-KDIB2-1.4010.643.2021.1.AT).