Mowa o zwrotach dla pracownika od jego pracodawcy z tytułu użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. Obecnie maksymalna stawka za 1 przejechany kilometr wynosi 0,8358 zł. Zwrot taki stanowi dla pracownika przychód zwolniony z PIT. Przy obecnych cenach paliwa, części samochodowych czy samochodów w ogóle stawka ta wydaje się zdecydowanie za niska do pokrycia kosztów paliwa oraz eksploatacji pojazdu. Analizy Ministerstwa Infrastruktury (w porozumieniu w Ministerstwem Finansów) trwały już dobre kilka lat i do tej pory nie są zakończone – nie wiadomo, czy celowo, czy po prostu przez nieudolność. Po zmianie podwyższającej będą 2 stawki – zależne nie od pojemności silnika, a od jego mocy. Warto też przypomnieć, że obecnie, w odwrotnej sytuacji (wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych) Nowy Ład wprowadził zmiany w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT , gdzie dokonano podziału ryczałtów (250 zł i 400 zł; odpowiednio do 82 KM i powyżej) dla pracowników zależnie od mocy udostępnionego samochodu.