Okazuje się, że ryczałt z tytułu najmu mieszkania nie taki oczywisty Wydawałoby się, że temat jest prosty i niewymagający analizy. Jak się jednak okazuje, jeśli wynajmujący otrzyma od najemcy przelew na kwotę wyższą, niż wskazana w umowie w zakresie czynszu najmu, oraz gdy umowa nie będzie tego uwzględniać, fiskus może żądać opodatkowania całej otrzymanej kwoty i to mimo, że różnica między kwotą otrzymaną a stawką czynszu najmu ma pokryć opłaty za media (np. wodę, prąd, gaz). Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. centralne ogrzewanie, woda), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem mieszkania nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego – ale musi to być ujęte umową. Dlatego wynajmujący powinni dokonać ich przeglądu. ŚWIEŻYNKI Zmiany w kilometrówce po 15 latach Mowa o zwrotach dla pracownika od jego pracodawcy z tytułu użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych. Obecnie maksymalna stawka za 1 przejechany kilometr wynosi 0,8358 zł. Zwrot taki stanowi dla pracownika przychód zwolniony z PIT. Przy obecnych cenach paliwa, części samochodowych czy samochodów w ogóle stawka ta wydaje się zdecydowanie za niska do pokrycia kosztów paliwa oraz eksploatacji pojazdu. Analizy Ministerstwa Infrastruktury (w porozumieniu w Ministerstwem Finansów) trwały już dobre kilka lat i do tej pory nie są zakończone – nie wiadomo, czy celowo, czy po prostu przez nieudolność. Po zmianie podwyższającej będą 2 stawki – zależne nie od pojemności silnika, a od jego mocy. Warto też przypomnieć, że obecnie, w odwrotnej sytuacji (wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych) Nowy Ład wprowadził zmiany w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT , gdzie dokonano podziału ryczałtów (250 zł i 400 zł; odpowiednio do 82 KM i powyżej) dla pracowników zależnie od mocy udostępnionego samochodu.