Wg orzeczenia WSA programowanie w zespole pozbawia możliwości korzystania z IP BOX

Uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie IP BOX jest coraz trudniejsze. W jednej z nich Dyrektor KIS stwierdził, że od dochodu z tego tytułu programista nie może płacić PIT według stawki 5 proc., bo – jak wyjaśnił – ma ona zastosowanie tylko do dochodu z tytułu przeniesienia prawa do utworów wytworzonych samodzielnie. Zgodził się z nim Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (wyrok z 2 lutego 2022 r., sygn. akt. I SA/Po 500/21). Jeżeli w sądach administracyjnych ukształtuje się taka linia orzecznicza, to programiści pracujący zespołowo nie będą mogli korzystać z 5-proc. podatku (co z kolei zmniejszyłoby zainteresowanie ulgą IP BOX i zmusiło programistów do przejścia na opodatkowanie ryczałtowe). Podejście WSA to podejście jest bardzo upraszczające i nieuwzględniające specyfiki programów komputerowych oraz przepisów w zakresie ich ochrony. O ile kilka linijek „niewykonywalnego” kodu ciężko znać za w pełni funkcjonalny program komputerowy, to określone rozwiązania programistyczne, które mogą działać samodzielnie w określonym środowisku i na określonej platformie powinny uprawniać do 5-proc. stawki PIT.

Fiskus blokuje prawo do dziedziczenia ulg podatkowych

Mimo korzystnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych, organy podatkowe uporczywie nie uznają ulg za dziedziczone prawo majątkowe. Eksperci twierdzą, że spadkobiercy mają prawo do ulg podatkowych, które przysługiwały spadkodawcom. Tymczasem według interpretacji podatkowej prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki. Podatniczka wystąpiła o interpretację, czy może odliczyć ulgę termomodernizacyjną za panele fotowoltaiczne oraz zakupioną i zamontowaną pompę ciepła do ogrzewania domu? Jej zdaniem, miała ona takie prawo jako jedyny spadkobierca po zmarłej matce. W interpretacji z 27 maja br. dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe (nr 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW). Wg ekspertów prawo do ulgi jest prawem majątkowym i podlega dziedziczeniu – tym samym sukcesja podatkowa spadkobierców obejmuje prawa i obowiązki majątkowe, co oznacza, że w omawianej sytuacji powinna mieć zastosowanie. Organ stwierdził, że prawo do ulgi termomodernizacyjnej nie przysługuje spadkobiercy, bo to spadkodawca poniósł wydatki (a właśnie na tym polega sukcesja praw majątkowych). Takie stanowisko przeczy linii orzeczniczej w tym zakresie. Podatnikom pozostaje dochodzić swoich praw przed sądami.