Złoto i podatki Jednym z klasycznych sposobów zabezpieczenia wartości pieniądza jest inwestycja w złoto. Napisano o tym już tomy – my ograniczymy się tylko do aspektu podatkowego. W obrocie występuje złoto fizyczne (np. sztabka) i złoto reprezentowane (np. opcje na złoto). Jeśli chodzi o PIT, to dochód z tego pierwszego może być zwolniony z PIT, z tytułu tego drugiego zawsze płacimy 19% podatku (tzw. podatek Belki). O zwolnieniu dochodu ze sprzedaży złota fizycznego mówimy wtedy, gdy od momentu jego nabycia do momentu sprzedaży minęło 6 pełnych miesięcy. W celu przeliczenia dat niezbędne jest udokumentowanie samego zakupu tego kruszcu – fakturą, umową lub paragonem. PCC: wystąpi tylko w przypadku zakupu od osoby fizycznej – wówczas mamy 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 (podatek płaci nabywca, nabywca też składa deklarację). Z kolei zakup np. od mennicy nie spowoduje obowiązku z PCC.. VAT: na mocy art. 122 VATU sprzedaż złota jest zwolniona z VAT.