Korzystne stanowisko KIS. Zgodnie z przepisami art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi. Sprawa (interpretacja dyrektora KIS z 10 marca 2022 r., nr 0114-KDIP1- 3.4012.42.2022.1.KP) dotyczyła zakupu mieszkania przez małżonków. Fiskus przypomniał, że faktury są dokumentem o charakterze sformalizowanym, zatem muszą być wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Faktura potwierdza zaistniałe zdarzenia gospodarcze, a jej elementy formalne wymagane przez art. 106e ust. 1 ustawy mają wyłącznie znaczenie dowodowe. Jedynie braki merytoryczne faktury mogą wywołać skutek materialny w postaci zmian w przedmiocie lub podstawie opodatkowania, a także doprowadzić do niewłaściwego określenia wysokości podatku. Stanowisko KIS jest korzystne dla podatników – jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego, wyłącznie z powodu braków mających charakter tzw. wadliwości mniejszej wagi. Pozostaje teraz jedynie walczyć o swoje przed urzędem skarbowym, wskazując na ww. interpretację. Gdy urząd uprze się na swoim (a przy wielu sprawach tak właśnie jest, chociażby w zakresie ciągłego sporu o rejestrację retrospektywną do VAT) i każe uzupełnić fakturę o nr NIP, to można się zwrócić do sprzedawcy, lub samemu wystawić korektę (nabywca zawsze takie prawo posiada).