Roczny bonus dla członka zarządu za 2021 r. wypłacony w 2022 r. bez składki zdrowotnej!
Jeśli wypłata bonusu dla członków zarządu zależna była np. od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, to nie będzie ona podlegała pod obowiązek związany z odprowadzeniem składek zdrowotnych. Tak wskazał oddział ZUS w Lubinie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2022 r. (WPI/200000/43/606/2022). Tym samym wypłata wynagrodzenia należnego za 2021 nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składki zdrowotnej.


Kto podjął ryzyko zapłaty składki ZUS w 2021 r. na poczet zobowiązań z 2022 r. może zyskać
Jest pierwsza korzystna interpretacja w sprawie składek ZUS zapłaconych z góry za cały 2022 r. przypominamy, że w zeszłym roku temat budził wiele kontrowersji i wątpliwości, a opinie w tym zakresie były bardzo zróżnicowane). Wszyscy pamiętamy dezorientację, jaka towarzyszyła nam w ostatnich dniach grudnia 2021 r., kiedy to, każdy przedsiębiorca chciał zapłacić jak najwyższą kwotę ZUS (nawet na poczet całego 2022 r.), by móc odliczyć ją od podatku. Na tamten moment brak było jakichkolwiek wytycznych w sprawie. Aktualnie jednak już pojawiają się pierwsze interpretacje indywidualne. Jedną z nich jest interpretacja z 12 maja 2022 r., wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0112-KDIL2-2.4011.147.2022.3.WS. Organ podatkowy potwierdza: przedsiębiorca ma prawo odliczyć zarówno przedpłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składki na ubezpieczenia zdrowotne.


Rekordowa inflacja w Polsce: ze względu na coraz większą ilość pojawiających się od Państwa pytań w tym zakresie, napiszemy o tym problemie w kolejnym numerze.