Informowanie US o płatnościach na rachunki spoza białej listy. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, 1 lipca zostaje zniesiony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z epidemią COVID-19. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego niesie ze sobą wiele zmian, między innymi w obowiązujących dotychczas terminach czy w ich zawieszeniu. Również w przypadku zawiadomienia ZAW-NR ulegnie zmianie termin, w jakim można złożyć zawiadomienie o dokonaniu płatności na inny rachunek niż wskazany w wykazie podatników VAT. Od 1 lipca termin ponownie wynosi ustawowe 7 dni. Otrzymanie zaliczki podczas okresu zawieszenia działalność gospodarczej Statystycznie coraz więcej przedsiębiorców zawiesza bądź likwiduje działalności gospodarcze (do końca lipca 2023 r. osiągnięto blisko 75% wyniku z 2022 r. w tym zakresie). Zgodnie z prawem przedsiębiorców (art. 25 ust. 2 pkt 1-7) mogą oni w okresie zawieszenia wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli zdarzy się, że w okresie zawieszenia otrzymają oni zaliczkę od kontrahenta, to co do zasady będzie ją należało udokumentować poprzez wystawienie faktury zaliczkowej (lub paragonu, w przypadku, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna -interpretacja indywidualna DKIS sygn. 0112-KDIL3.4012.607.2020.1.JK). Co ważne, działanie takie nie narusza art. 25 ust. 1, bowiem udokumentowanie zaliczki nie stanowi przychodu.