CENNIK / KPiR

W TAKI SPOSÓB BĘDZIEMY PEŁNIĆ NASZE OBOWIĄZKI:

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ
 1. Opracujemy dla Twojej firmy odpowiednią politykę rachunkowości.
 2. Stworzymy zakładowy plan kont.
 3. Poprowadzimy księgi Twojej firmy tak, jak wymaga tego Ustawa o Rachunkowości.
 4. Będziemy nadzorować poprawność formalną dokumentów księgowych,
 5. Zajmiemy się ewidencją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia nisko-cennego.
 6. Będziemy czuwać nad rozrachunkami Twojej firmy z dostawcami i odbiorcami: wystawimy potwierdzenie sald, a gdy zajdzie taka potrzeba również wezwania (w tym wezwania ostateczne) do zapłaty, czy noty odsetkowe.
 7. Zamkniemy rok obrotowy, sporządzimy bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a także obligatoryjny/fakultatywny rachunek przepływów pieniężnych.
 8. Przekażemy Ci również co miesiąc raport z wyniku finansowego, uzupełniony o wyliczenie rentowności sprzedaży na kilku poziomach rachunku zysków i strat wraz z syntetycznym omówieniem i wskazówkami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania do raportu wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub przez aplikację online.
 9. Zapewnimy bieżący wgląd do systemu finansowo księgowego online.
TWOJE PODATKI
 1. Poprowadzimy księgi Twojej firmy zgodnie z przepisami podatkowymi.
 2. Sporządzimy i wyślemy za Ciebie miesięczne, kwartalne i roczne deklaracje (PIT, CIT, VAT).
 3. Przekażemy Ci również co miesiąc raport podatkowy, w którym wskażemy wynik podatkowy w ujęciu miesięcznym i narastającym wraz z syntetycznym omówieniem i wskazówkami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania do raportu wystarczy, że skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub przez aplikację online.
 4. Będziemy reprezentować Twoją firmę przed jednostkami i instytucjami państwowymi (US, ZUS).
 5. Co miesiąc będziemy Cię informować o wszystkich istotnych dla zmianach przepisów w obszarze podatków i ZUS oraz o tym, jak wpłyną one na kondycję finansową Twojej firmy.
 6. Przypomnimy Ci także o ważnych terminach płatności.
TWOJE POZOSTAŁE OBSZARY FINANSOWO-KSIĘGOWE
 1. Sporządzimy sprawozdania dla potrzeb GUS.
 2. Bezpiecznie przechowamy dokumenty nam powierzone.
 3. Będziemy przetwarzać poufne dane Twojej firmy z uwzględnieniem przepisów związanych z GIODO.
 4. Twoje dane online będą chronione z zachowaniem wysokich standardów informatycznych, o których więcej możesz się dowiedzieć na naszej stronie internetowej w zakładce.
 5. Za dodatkową opłatą (wcześniej przez Ciebie wynegocjowaną) udzielimy pełnego wsparcia w przygotowaniu wniosków o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy i sporządzimy niezbędne na etapie procedowania dokumenty finansowo księgowe.

E-mail: info@ergotax.pl
NIP: 8961547198
KRS 0000596794

Siedziba firmy:
ErgoTax Sp. z o.o.

ul. Rysia 1A
pokój 435, IV piętro
53-656 Wrocław
Tel: 71 37 41 616

Oddział Oleśnica:

ul. Wileńska 2b/2
56-400 Oleśnica
Tel: 71 307-36-68
NIP: 8961547198
REGON: 363532477